การเปลี่ยนถ่ายคอมพิวเตอร์สู่ยุคอนาคตกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีคอพิวเตอร์ IBM, Google, Microsoft ได้ซุ่มพัฒนาเทคโนโลยี Quntum Computer ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการประมวลผลไปโดยสิ้นเชิง ด้วยโมเดลการประมวลผลที่ไม่ได้พึ่งพาเลขฐานสอง 0 และ 1 ซึ่งแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในวันนี้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแบบเลขฐานสอง 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 บิต

การประมวลผลของ Quntum Computer จะใช้โมเดลที่เรียกว่า Quantum Bits – qubits ซึ่งแบบที่ใช้กันในยุคปัจจุบันข้อมูลจะถูกแปลงเป้นตัวเลข 0 หรือ 1 และบันทึกลงในตำแหน่งหน่วยความจำที่เฉพาะเจาะจง แต่อนาคตโมเดลของ qubits ในตำแหน่งการเก็บข้อมูลเดียวกันอาจจะมีหลายค่า ซึ่งเหมาะการการประมวลผลค่าที่มีความไม่แน่นอนสูงๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการทำงานอันซับซ้อนของสมองมนุษย์ซึ่ง Quantum Computer จะทำการประมวลผลเข้ากันได้ดีกับปัญญาประดิษฐ์ (Ai) ที่มีความซับซ้อนและไม่แน่นอน

Left: Artist’s rendition of the Sycamore processor mounted in the cryostat. (Full Res Version; Forest Stearns, Google AI Quantum Artist in Residence) Right: Photograph of the Sycamore processor. (Full Res Version; Erik Lucero, Research Scientist and Lead Production Quantum Hardware)

การพัฒนา Quantum Computer ในปัจจุบันมีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทต่างทุ่มเทให้กับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเปิดฉากใหม่ของเทคโนโลยีการประมวลผลและอุตสาหรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต คอมพิวเตอร์ควอนตั้มไม่ใช้เครื่องที่มีรูปแบบอย่างที่เราเคยเห็น ในอนาคตเราคงไม่ต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพราะการประมวลผลจะเกิดขึ้นจากศูนย์คอมพิวเตอร์และรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ 10 กิกกะบิต มายังอุปกรณ์ติดตัวของเรา เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอช สมาร์ททีวี เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รถยนต์ และ IoTs อื่นๆ อีกมากมาย

โมเดลคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ 60 ปีมาแล้ว และผมคาดการณ์ว่า Quantum Computer ที่นำมาใช้งานทดแทนได้จริงๆ น่าจะอยู่ในระหว่าง 3-5 ปีข้างหน้า การประมวลผลจะอยู่ในที่ไกลและการสื่อสาร 5G จะเร็วและมีความแม่นยำมากขึ้น

วันนี้แค่อยากจะบอกว่ากำลังจะถึงยุคเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง และสะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีเครื่องประมวลผลใดที่จะเอาชนะการทำงานของสมองมนุษย์ได้เลย วันนี้เรากำลังสร้างเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์ Ai ที่เลียนแบบการทำงานของสมอง จากการศึกษาเรื่อง Nueral Network และ Fuzzy Logic มาหลายสิบปี แต่ยังหาเครื่องประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ได้ วันนี้เรากำลังก้าวข้ามสู่ยุค Quantum Computer ที่จะทำให้การประมวลผลเร็วขึ้นมหาศาล แต่ปัญญาประดิษฐ์จะเก่งกว่าสมองมนุษย์หรือไม่นั้น อนาคตก็ยังไม่อาจจะคาดเดาได้ เพราะมนุษย์มีจิตนาการที่เครื่องจักรยังไม่มี แต่ถ้าเมื่อไหร่เครื่องจักรมีจิตนาการและจิตสำนึก…โลกคงจะต้องเปลี่ยนไปอีกครั้ง