นั่งอ่านข่าวจากเว็บ Manager Online เห็นพาดหัวแล้วก็เห็นด้วยกับคำถามของกรรมาธิการ ICT ซึ่งมีนัยสำคัญถึงบทบาทที่ กสทช. ควรทำคือการให้ความชัดเจนในเรื่องการนำ 5G ไปใช้ประโยชน์เพราะวันนี้ กสทช. ไม่ควรทำหน้าที่แค่จัดการประมูลแล้วก็จบงาน เพราะต้องให้ความมั่นใจกับคนไทยทั้งประเทศว่าประโยชน์ที่ได้รับอย่างเป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างไรที่เห็นเป็นรูปธรรม

ในที่สุด กสทช. ก็ได้กำหนดวันประมูลคลื่นความถี่สำหรับ 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 (ซึ่งอาจจะเลื่อนได้) เพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ภายในเดือนกรกฏาคม ปีเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความคาดหมาย การประมูลย่านความถี่แต่ละครั้งรัฐจะได้เงินเข้าประเทศหลายหมื่นล้าน โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างนิ่ง การได้เงินจากการประมูล 5G ก็จะช่วยประเทศได้อย่างมาก

หลังจากที่มีการเริ่มเปิดให้บริการ 5G ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2563 การให้บริการด้านสื่อสาร 5G ที่จะนำไปใช้กับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย สังคมก็จะต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างมาก ทุกคนจะใช้สมาร์ทโฟนทีมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น ทุกคนจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม บางคนก็ใช้สมาร์ทโฟน ผู้สูงอายุและเด็กเล็กใช้สมาร์ทวอชท์ สัตว์เลี้ยงก็ต้องสวมปลอกคอติดตามตัว และยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อความปลอดภัยและการเดินทาง

ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์จาก 5G น่าจะมีให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบริหารจัดการลงได้อย่างมากจากเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสื่อสาร 5G แต่สิ่งที่ยังเป็นกังวลอยู่ก็คือธุรกิจขนาดกลางและเล็กของไทยจะเข้าถึงประโยชน์ของ 5G ได้จริงหรือไม่ เพราะการลงทุนเพิ่มกับเทคโนโลยี 5G อาจจะเป็นอุปสรรค แต่ถ้าสถาบันการเงินให้โปรโมชั่นสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมกับเทคโนโลยี 5G กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็น่าจะช่วยให้การใช้งานในกลุ่มนี้ขยายตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม…การเข้าสู่ยุค 5G ช้าหรือเร็วก็ต้องเกิดขึ้น คนที่ยังคิดว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องไกลตัว ก็ต้องคิดใหม่ ผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟน ลูกหลานก็ต้องหาสมาร์ทวอช์ทไว้ให้สวมใส่เพื่อการติดตามโดยไม่ต้องพกสมาร์ทโฟน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้ใช้จึงเป็นโจทย์ที่ผู้ให้บริการจะต้องคิดต่อ ตลาดบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G จะเติบโตขึ้นอีกมาก เพราะเครือข่าย 5G จะเชื่อมต่อออนไลน์กับทุกคน

วันนี้เราจะเห็นว่า กสทช. ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ ทำการประมูลเพื่อหาเงินเข้ารัฐ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าการใช้งาน 5G จะขยายตัวจริงๆ อย่างไร ซึ่งโดยส่วนตัวก็อยากให้ กสทช. และผู้ให้บริการ ทำวิจัยเรื่องการนำ 5G ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร ส่วนในเรื่องของการให้บริการก็คงต้องเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ติดตามดูกันต่อไป…สำหรับการประมูลจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความคึกคักเพราะเป็นย่านความถี่ที่จะนำไปสร้างระบบสื่อสารในยุคใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารยุคดิจิทัลอย่างแทัจริง ให้อารมณ์เหมือนตอนที่เรามีโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งแรกเมื่อ 30 ปีก่อน