วันอาทิตย์จิบกาแฟที่ร้านโปรดแล้วก็อยากเล่าบางเรื่องให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน ใช้ได้ก็ใช้ไป ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไป ช่วงชีวิตปีที่ 51 เราต้องมั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ เพราะมันคือชีวิตที่เหลือทั้งหมด

การเดินทางของชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แค่ไหนก็ตามย่อมมีคุณค่าเสมอ ความผิดหวังล้มเหลวคือบททดสอบของชีวิตว่าเรายังเดินต่อไปได้อย่างไร ความสุขหากไม่รู้จักสร้างขึ้นหรือแสวงหาเข้าใส่ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปในโลกนี้เพื่ออะไร ในช่วงที่เราอยู่กับตัวเองก็มักจะถามอยู่เสมอว่า ในหนทางข้างหน้าหากเรายังคงต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์และสุขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตในช่วงที่เหลืออยู่ต่อจากนี้มีความสุขมากกว่าความทุกข์ แน่นอน! เราต้องตัดสินใจบางอย่างเพื่อเป็นหลักในการเดินหน้าต่อไป ให้กับชีวิตในวัย 51

สิ่งที่ควรทำ…ช่วงชีวิตปีที่ 51 เราต้องมั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ เพราะมันคือชีวิตที่เหลือทั้งหมด งานที่จะทำต่อไป วิธีหารายได้ที่ยั่งยืน วิธีดูแลสุขภาพกายและใจของผู้สูงวัย การมีเพื่อนและครอบครัวที่ดี และวิธีสร้างสุขให้กับตัวเอง ทั้งหมดนี้ต้องเหมาะกับกำลังกายและสติปัญญาของเรา ใช้เงินซื้อความสุขที่ต้องการ แบ่งปันทรัพย์สินถ้ามีเหลือ ประสบการณ์ของเราเองสอนลูกหลานให้รู้จักความล้มเหลวและลุกขึ้นใหม่

สิ่งที่ไม่ควรทำ…ช่วงชีวิตปีที่ 51 เราไม่ควรทำอะไรเกินตัว อย่ามั่นใจสังขารที่ถดถอย อย่ามีสุขภาพดีด้วยการพึ่งยา อย่าอมทุกข์ อย่าเอาอดีตมาทำร้ายตัวเอง อย่าคบเพื่อนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ อย่าสร้างกิจการให้ลูกหลานสืบต่อ อย่าทิ้งหนี้สินให้เป็นมรดกลูก อย่าตีกรอบอนาคตลูก อย่าจมอยู่กับความฝันที่ทำไม่ได้ อย่าส่งต่อฝันที่เราทำไม่ได้ให้กับลูก อย่าใช้ชีวิตแบบเด็ก

อายุ 51 คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการเป็นผู้สูงวัยที่ยังมีพลังหนุ่มสาวเหลืออยู่อีกมากแต่มันก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นกัน จงใช้ช่วงเวลานี้ลงหลักปักฐานได้แล้ว อย่าเอาแต่คิด ไม่งั้นเราจะหมุนตามโลกไม่ทัน เชื่อผมเถอะ…สิ่งที่เป็นเราในวัย 51 คือพลังงานที่จะส่งเราไปอนาคต แต่ละคนคงมีพลังงานไม่เท่ากันก็เพราะการใช้ชีวิตในช่วงอายุที่ผ่านมาของเราเอง จงทำความเข้าใจกับพลังงานในตัวเรา แล้วเดินหน้าต่อในแบบที่เป็นเรา 🙏

กาแฟหมดแก้วพอดี…ผมเป็นคนที่เดินตามฝันของตัวเองมาตลอดชีวิต สุขบ้าง ทุกข์บ้าง แต่ทุกครั้งที่ล้มลง รักษาตัวเองหายดี ผมก็ลุกเดินต่อไป เพราะผมมีความมุ่งมั่นเต็มร้อยตลอดเวลา และมีมิตรภาพจากเพื่อนรักเป็นกำลังใจ 👫👬👭 #โลกหมุนไปและเราก็ตายในซักวันหนึ่ง #สิ่งใดไม่จำเป็นในชีวิตก็ทิ้งไปสิ่งใดดีกับชีวิตก็รักษาไว้