ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบประมาณ ปัญหางบประมาณซ้ำซ้อนมีให้เห็นตลอด เป็นกิจกรรมที่นักการเมืองให้ความสำคัญมาก เหมือนจะบอกประชาชนว่าการคอรัปชั่นเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าใครก็ตามขึ้นมากเป็นรัฐบาลก็ต้องจะต้องมีกลิ่นของการโกงอยู่ตลอดเวลา ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าจะมีบ้างไม๊ที่จะไม่โกง

วันนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับกระทรวงดิจิทัลฯ เกี่ยวกับการตรวจสอบงบประมาณโครงการต่อเนื่อง บางโครงการก็ดีอยู่แล้วแต่โดนระงับ ขุดหาช่องโหว่กันจนได้ บางครั้งไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญอะไรแต่ก็เหมือนมีใบสั่งว่าต้องล้มโครงการให้ได้ หลายโครงการต้องหยุดกลางคันเพราะไม่เข้าทางของกลุ่มตนเอง สูญเสียเงินภาษีประชาชนไปเท่าไหร่ โครงการเน็ตประชารัฐ คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐเป็นผู้ลงทุนเพื่อให้เอกชนเข้ามาให้บริการอินเทอร์เน็ตกับชุมชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆ แต่ก็มีช่องโหว่มากมายที่ทำให้การดำเนินการล่าช้าและตกเป็นเป้าของการพิจารณางบประมาณ

โครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ควรที่จะให้องค์กรอิสระมีอำนาจในการดูแลโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง และทำงานให้มีความกระชับรวดเร็วมากกว่านี้ เพราะ การลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องได้ของถูกเสมอไป ความเร็วสำคัญกว่าเพราะเทคโนโลยีล้าสมัยเร็วมาก โครงการเน็ตประชารัฐมีเจ้าภาพเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กสทช. ซึ่งพอเปลี่ยนขั้วรัฐบาลโครงการต่อเนื่องก็โอนเอนกันไป เน็ตประชารัฐวันนี้ล่าช้ามาก และส่วนที่ติดตั้งไปแล้วก็ไม่มีโครงการส่งเสริมการใช้งานที่เป็นกิจลักษณะ มีแต่โครงการที่ทำขึ้นปีต่อปีจบแล้วก็ทิ้งไป

ช่องโหว่ของโครงการเน็ตประชารัฐ อยู่ที่ความล่าช้าในการติดตั้งโครงข่าย และการขาดหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการใช้เครือข่ายเน็ตประชารัฐในภาคปฏิบัติ การทำเป็นโครงการโดยมีกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเจ้าภาพซึ่งทำหน้าที่ได้แค่เพียงกำกับดูแลในระดับนโยบายจึงไม่มีประสิทธิภาพ เน็ตประชารัฐเป็นโครงการใหญ่มากและสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทั่วประเทศ ไม่ได้มีแค่งานติดตั้งระบบแต่ยังมียุทธ์ศาสตร์อีกมากที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เน็ตประชารัฐถูกนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในยุคดิจิทัล

แต่เน็ตประชารัฐในวันนี้ ยังจมปลักอยู่กับปัญหาการวางโครงข่ายฮาร์ดแวร์กันอยู่ ไม่มีการใช้งานที่ให้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเน็ตประชารัฐเป็นโครงการที่ดีและต้องมี แต่แผนยุทธ์ศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศควรจะเห็นชัดเจนแล้ว จุดที่ติดตั้งไปแล้วมีมากกว่าจุดที่ยังเหลืออยู่ จึงควรเร่งใช้งานได้แล้ว

!!!ฝากทิ้งท้ายเรื่องการจัดอีเวนท์ใหญ่ BigBang ควรให้เป็นหน้าที่ของภาคเอกชนจะดีกว่า เอางบประมาณในส่วนนี้ไปส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านสื่อหรือเครื่องมือที่เข้าถึงประชาชนดีกว่า ผู้นำกระทรวงได้กล่าวผ่านสื่อว่าการจัดอีเว้นท์ BigBang จะเป็นตัวเชื่อมให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ผมสงสัยว่าเป็นเช่นนั้น…จริงหรือ?

เครดิตภาพ : https://pantip.com/topic/38983802